Beroepsduiker herkeuring

Doel
Iedereen die wil werken onder water is wettelijk verplicht zich jaarlijks duikmedisch te laten keuren. Voor offshoreduikers gold deze verplichting al langer. Sinds 1 januari 2003 is de duikmedische keuring krachtens de Arbeidsomstandighedenwet verplicht voor alle beroepsduikers. Voordat men voor de eerste keer gaat duiken, of wanneer men de keuring heeft laten verlopen, moet men een inkeuring ondergaan. Inkeuringen mogen alleen verricht worden door een duikerarts categorie B. Na de inkeuring dient men jaarlijks herkeurd te worden. De herkeuring mag verricht worden door naar keuze een duikerarts categorie A of een duikerarts categorie B.

Werkwijze 

Toepassingsgebied
Deze keuringen mogen alleen worden uitgevoerd door een duikerarts categorie A, die bevoegd is voor het herkeuren van beroepsduikers (onshore - en offshore duikers, brandweerduikers).

Periodiciteit van dit onderzoek 
Jaarlijks.

Inhoud van dit onderzoek

 • Anamnese, mede op basis van de door de werknemer ingevulde vragenlijst;
 • Biometrie (lengte, gewicht, bloeddruk);
 • Meting van de handknijpkracht m.b.v. een hydraulische handdynamometer
 • Longfunctie (FEV1, FVC, SVC, FEV1/FVC%, flow - volume curve);
 • Toonaudiogram (gehoortest);
 • Urine (eiwit, bloed, glucose);
 • Bloed (BSE, Ery's, Hb, Hc, creatinine,, Hb A1c, totaal + HDL cholesterol, gamma-GT);
 • Visus nabij en veraf, kleurenzicht
 • Lichamelijk onderzoek
 • Rust - ECG
 • Inspanningsproef (maximaaltest) met ECG-registratie

De keuring wordt uitgevoerd door een gecertificeerd duikerarts A.