Brandweerkeuring

Doel

Afgeven van het geschiktheidsadvies voor zowel beroeps-, als vrijwillige- en bedrijfsbrandweerpersoneel.

Werkwijze 

Periodiciteit van dit onderzoek

 • Tot 40-ste levensjaar: eens per 4 jaar
 • Boven 40-ste levensjaar: eens per 2 jaar
 • Boven 50-ste levensjaar eens per jaar.


Inhoud van dit onderzoek

 • Anamnese, mede op basis van de door de werknemer ingevulde vragenlijst;
 • Biometrie (lengte, gewicht, bloeddruk);
 • Meting van de handknijpkracht m.b.v. een hydraulische handdynamometer
 • Longfunctie (FEV1, FVC, SVC, FEV1/FVC%, flow-volume curve);
 • Toonaudiogram (gehoortest);
 • Urine (eiwit, bloed, glucose);
 • Bloed (BSE, hemoglobine, creatinine,, Hb A1c, totaal + HDL cholesterol, gamma-GT);
 • Visus nabij en veraf, kleurenzicht
 • Lichamelijk onderzoek
 • Rust – ECG
 • Inspanningsproef (maximaaltest) met ECG – registratie