Inspannings-ECG

(fietsergometrie)

Doel

 • Bepaling van het lichamelijk prestatievermogen als onderdeel van de arbeidsgezondheidskundige begeleiding van werknemers aan wie bijzondere eisen van de belastbaarheid van hart en longen worden gesteld.
 • Bepalen van een fysiologische maat, het maximaal aëroob prestatievermogen, V02 max, die correspondeert met het lichamelijk prestatievermogen


Werkwijze 

Toepassingsgebied

 • Bepaling van het lichamelijk prestatievermogen als onderdeel van de arbeidsgezondheidskundige begeleiding van werknemers aan wie bijzondere eisen van de belastbaarheid van hart en longen worden gesteld.
 • Bepalen van een fysiologische maat, het maximaal aëroob prestatievermogen, V02 max, die correspondeert met het lichamelijk prestatievermogen
 • Werknemers die met ademluchttoestellen werken;
 • Personen die regelmatig onder hittebelasting werken;
 • Personen die zeer zwaar lichamelijke arbeid verrichten;
 • Brandweer;
 • Duikers;
 • Inspanningsonderzoek als onderdeel van een health – check executive’;
 • Inspanningsonderzoek als onderdeel van een fitheidstest.