Health Check

(senior) medewerker en executive

Doel

 • Evalueren van de fitheid en de gezondheid van individuele medewerkers.
 • Aanvullende gezondheidsvoorlichting en individuele advisering ter bevordering van een gezonde leefstijl.

Uit onderzoek van TNO blijkt dat gezonde en fitte werknemers die regelmatig bewegen:

 • minder vaak en vooral korter verzuimen;
 • minder klachten van rug, nek, schouders en armen hebben;
 • minder psychische - en burn - out klachten hebben.

Health Check (senior medewerker) 

Inhoud van dit onderzoek 

  • Anamnese, mede op basis van de door de werknemer ingevulde vragenlijst;
  • Biometrie (lengte, gewicht, bloeddruk);
  • Longfunctie (FEV1, FVC, FEV1/FVC%, flow - volume curve);
  • Gehoortest;
  • Urine onderzoek;
  • Bloed onderzoek
  • Visus nabij en veraf, gezichtsvelden, kleurenzicht;
  • Lichamelijk onderzoek;
  • Rust – ECG;
  • Bespreking resultaten en advisering;
  • Individueel schriftelijk verslag.

Parameters bloedonderzoek 

  • BSE (sedimentatiesnelheid)
  • Hemoglobine
  • Erythrocyten
  • Hematocriet
  • Leucocyten + differentiatie
  • Totaal Cholesterol
  • HDL – cholesterol
  • Lp(a)
  • hsCRP
  • Ureum
  • Creatinine
  • HbA1c
  • Gamma-GT
  • GOT (ASAT)
  • GPT (ALAT)
  • TSH
  • PSA (mannen; ≥ 50 jaar)

 

Health Check (Executive) 

Inhoud van dit onderzoek 

 • Anamnese, mede op basis van de door de werknemer ingevulde vragenlijst;
 • Biometrie (lengte, gewicht, bloeddruk);
 • Longfunctie (FEV1, FVC, FEV1/FVC%, flow - volume curve);
 • Gehoortest;
 • Urine onderzoek;
 • Bloed onderzoek;
 • Visus nabij en veraf, gezichtsvelden, kleurenzicht;
 • Lichamelijk onderzoek;
 • Rust – ECG;
 • Inspanningsproef met ECG – registratie;
 • Bespreking resultaten en advisering;
 • Individueel schriftelijk verslag.