Kraan- en heimachinistenkeuring

Doel

Afgeven van een schriftelijke verklaring van geschiktheid indien deze door de werknemer wordt verlangd (na invoering van het Arbobesluit op 1 juli 1997 is voor personen werkzaam met torenkraan, mobiele kraan en mobiele heistelling de geneeskundige verklaring niet meer wettelijk verplicht).

Werkwijze 

Periodiciteit van dit onderzoek 
Twee jaarlijks.

Inhoud van dit onderzoek

  • Anamnese, mede op basis van de vooraf ingevulde vragenlijst;
  • Longfunctie (FEV1, FVC, FEV1/FVC%, Flow - volume curve);
  • Gehoortest;
  • Visus nabij en veraf, kleurenzicht
  • Lichamelijk onderzoek