Dré Niesen

Bedrijfsarts

Wie ben ik?

Ik ben Dré Niesen. Ik ben geboren in 1966. Sinds begin 1993 ben ik werkzaam als arts en sinds februari 2011 ben ik werkzaam bij WVM Bedrijfsartsen. 

Mijn registraties

In ben geregistreerd als basisarts in het BIG-register. Van 1999 t/m 2003 was ik geregistreerd als huisarts. Ik heb de opleiding tot bedrijfsarts in Nijmegen gevoeld en sinds 15 juni 2017 ben ik geregistreerd bedrijfsarts.  

Mijn ervaring

Van 1993 tot en met 1995 heb ik als arts in een tweetal ziekenhuizen gewerkt op de afdelingen interne geneeskunde, longziekten en cardiologie. Van 1996 tot en met 1998 heb ik de opleiding tot huisarts gevolgd. Vervolgens heb ik tot en met 2001 als huisarts gewerkt. Ik heb ook nog tijdelijk (parttime) als verpleeghuisarts gewerkt. Sinds november 2001 werk ik als arts binnen de bedrijfsgezondheidszorg. Ik heb veel ervaring opgedaan in allerlei soorten bedrijven, b.v. MKB, middelgrote bedrijven (100-300 medewerkers) in diverse branches. 

Mijn deskundigheid

In mijn huidige functie als bedrijfsarts i.o. binnen MTB heb ik vaak te maken met medewerkers met complexe problematiek, d.w.z. mensen met diverse, vaak ernstige problemen bij elkaar, zowel op lichamelijk als psychisch gebied. Vanuit mijn achtergrond in de curatieve sector vind ik het erg boeiend om deze complexe problemen tot in detail te analyseren en om vervolgens een goed gefundeerd advies te geven, zo mogelijk niet alleen m.b.t. werk maar ook ten aanzien van mogelijkheden voor verdere diagnostiek en behandelingen in de curatieve sector. Dit alles met het doel om zo spoedig mogelijk een oplossing te helpen zoeken voor de problematiek. 

Mijn werkstijl

Een goede, gedetailleerde analyse van een probleem zie ik als de basis van mijn werk. Naast de informatie die ik krijg van de werknemer vind ik de visie van de leidinggevende/werkgever  onmisbaar om me een goed beeld te kunnen vormen van het probleem. Bij langdurig verzuim is het meestal ook nodig om medische informatie bij de behandelend arts op te vragen. Zodra er een goede analyse van het probleem is verricht wordt meestal vanzelf duidelijk welke mogelijke oplossingen er zijn. 

Mijn klanten

Binnen WVM bedien ik 1 grote klant met veel plezier, t.w. MTB (sociale werkvoorziening Maastricht).