COVID-sneltest – Werkgevers

Inleiding

Het ministerie van VWS heeft via de “Open House Sneltesten bedrijfsartsen en Arbodiensten” een contract met WVM Bedrijfsartsen gesloten om op aanvraag van werkgevers gevalideerde antigeen sneltesten voor SARS-CoV-2 te gaan uitvoeren bij werknemers die:

  • vanwege een melding in de CoronaMelder tot testen wensen over te gaan of
  • een of meerdere van onderstaande symptomen vertonen van een SARS-CoV-2 infectie.
De ziekteverschijnselen van COVID-19
De belangrijkste symptomen/klachten die vaak voorkomen bij COVID-19 zijn:
Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping), vermoeidheid, algehele pijnklachten, oogpijn, spierpijn, duizeligheid, prikkelbaarheid/verwardheid, buikpijn, afvallen/verlies van eetlust, diarree, overgeven, misselijkheid, oogontsteking en verschillende huidafwijkingen en voelen mensen zich niet lekker.”
Bron: https://www.rivm.nl/coronaviru...

WVM Bedrijfsartsen ontvangt van het ministerie van VWS een vaste vergoeding voor de afgenomen Sneltesten.

WVM Bedrijfsartsen doet voor het uitvoeren van de sneltesten een beroep op testaanbieder Nomo Medical B.V. handelend onder Covidtest Limburg, omdat zij voldoet aan de door de overheid verplicht gestelde voorwaarden zoals vastgelegd in de handreiking “Testen binnen bedrijven en ondernemingen op COVID-19” van het LCI RIVM en de “Uitgangspunten voor inzet testen op COVID-19 (waaronder antigeen(snel)testen) buiten de GGD-testlocaties”.

Covidtest Limburg beschikt over de navolgende testlocaties waar werknemers die ofwel symptomen vertonen van een SARS-CoV-2 infectie, ofwel vanwege een melding in de CoronaMelder tot testen wensen over te gaan, getest kunnen worden:

  • Testlocatie Sittard, gelegen aan de Parijsboulevard 205, 6135 LJ te Sittard
  • Testlocatie Hoensbroek gelegen aan De Koumen 146, 6433 KE te Hoensbroek
  • Testlocatie Maastricht gelegen aan de Fregatweg 52b, 6222 NZ Maastricht
  • Testlocatie Roermond gelegen aan de Westhoven 7, 6042 NZ Roermond

Opdracht antigeen sneltesten voor SARS-CoV-2 op basis van de tijdelijke regeling

Middels ondertekening van dit aanvraagformulier geeft u in de hoedanigheid van werkgever op basis van de tijdelijke regeling “Open House Sneltesten bedrijfsartsen en Arbodiensten” een doorlopende opdracht* aan WVM Bedrijfsartsen tot het uitvoeren van bovenvermelde sneltesten voor haar werknemers op basis van vrijwilligheid en onder de voorwaarde dat genoemde werknemers ofwel symptomen vertonen van een SARS-CoV-2 infectie, ofwel vanwege een melding in de CoronaMelder tot testen wensen over te gaan.

Werkwijze na ontvangst aanvraag sneltesten

Bedrijfscode voor het maken van online afspraken

Na ontvangst van uw opdracht c.q. aanvraag ontvangt u binnen 24 uur van Covidtest Limburg per e-mail een unieke bedrijfscode waarmee uw werknemers online een afspraak maken (https://covidtestlimburg.nl/nl/afspraak/) voor het ondergaan van een antigeen sneltest op een van de bovengenoemde locaties. Werknemers kunnen alleen een afspraak maken indien zij voldoen aan de voorwaarden om voor een test in aanmerking te komen. U dient uw werknemers hier dan ook ter voorkoming van misverstanden uitdrukkelijk (schriftelijk) op te wijzen via bijgevoegde standaardbrief (bijlage 1).

De uitvoering van de testen

De afname van het monster en de uitvoering van de test op de testlocatie gebeurt conform de instructies van de fabrikant en onder medische eindverantwoordelijkheid van een aan Covidtest Limburg verbonden arts met een BIG-registratie. De uitvoering van deze activiteiten kan onder (gedelegeerde) verantwoordelijkheid van de genoemde arts plaatsvinden door bijvoorbeeld een verpleegkundige of doktersassistent. Uw werknemers dienen strikt de aanwijzingen van het dienstdoende personeel op de testlocatie te volgen.

De wijze van communiceren van de testuitslag naar de werknemer en de GGD

De geteste werknemers worden door de aan Covidtest Limburg verbonden BIG-geregistreerde arts geïnformeerd over de betekenis van het testresultaat inclusief heldere (gedrags-)instructies. Alle uitslagen worden per e-mail verzonden naar de werknemers.

Bij een positieve testuitslag is de aan Covidtest Limburg verbonden arts met een BIG-registratie wettelijk verplicht dit te melden bij de GGD en gelden de leefregels voor een positief getest persoon, waarvan isolatie de belangrijkste is, voor de werknemer. De uitslag van de test wordt niet gedeeld met u als werkgever.

x