COVID-sneltest – Werknemers

Mogelijkheid tot het ondergaan van een gesubsidieerde sneltest op SARS-CoV-2 bij Covidtest Limburg op vrijwillige basis

Beste werknemer/werkneemster,

Het ministerie van VWS heeft via de “Open House Sneltesten bedrijfsartsen en Arbodiensten” een contract met WVM Bedrijfsartsen gesloten om tegen een vaste vergoeding van de overheid op aanvraag van werkgevers gevalideerde antigeen sneltesten voor SARS-CoV-2 te gaan uitvoeren bij werknemers die vanwege een melding in de CoronaMelder tot testen wensen over te gaan of een of meerdere van onderstaande symptomen vertonen van een SARS-CoV-2 infectie.

Voldoet u als werknemer/werkneemster aan een van deze of beide criteria dan komt u op vrijwillige basis in aanmerking voor een gratis antigeen sneltest voor SARS-CoV-2.

Voor het gemak hebben wij hieronder de symptomen van een SARS-CoV-2 infectie weergegeven.


Belangrijkste symptomen:

Verkoudheidsklachten, neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping), vermoeidheid, algehele pijnklachten, oogpijn, spierpijn, duizeligheid, prikkelbaarheid/verwardheid, buikpijn, afvallen/verlies van eetlust, diarree, overgeven, misselijkheid, oogontsteking, verschillende huidafwijkingen en/of zich niet lekker voelen.


Onderschat ook vage of milde klachten niet en laat je testen voor je eigen gezondheid en die van je collega’s en familie! Samen moeten we Corona buiten de werkplek houden.

U kun een test laten afnemen bij onze samenwerkingspartner Covidtest Limburg op een van de navolgende locaties.

  • Testlocatie Sittard, gelegen aan de Parijsboulevard 205, 6135 LJ te Sittard
  • Testlocatie Hoensbroek gelegen aan De Koumen 146, 6433 KE te Hoensbroek
  • Testlocatie Maastricht gelegen aan de Fregatweg 52b, 6222 NZ Maastricht
  • Testlocatie Roermond gelegen aan de Westhoven 7, 6042 NZ Roermond


U dient voor het inplannen van een afspraak te beschikken over een unieke bedrijfscode, welke u bij uw werkgever dient op te vragen. Vervolgens kunt u online een afspraak maken op de navolgende website: www.covidtestlimburg.nl.

Zodra de uitslag van de test binnen is, wordt u binnen 30 minuten hierover geïnformeerd door Covidtest Limburg via een e-mailbericht aan het opgegeven e-mailadres. Uw werkgever wordt niet geïnformeerd over de uitslag.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons hieromtrent benaderen op het volgende telefoonnummer:
06-20102306

Met vriendelijke groet,

WVM Bedrijfsartsen en Covidtest Limburg

x