Altijd in gesprek over inzetbaarheid

Centraal in het bevorderen van de inzetbaarheid van medewerkers staat de regelmatige dialoog over dit onderwerp. Deze gesprekken vinden juist plaats wanneer je niet in verzuim bent. Er ontstaat een beeld van de gesteldheid van de medewerker in een gezond stadium.

Wat heeft een medewerker nodig om nu maar ook in de toekomst inzetbaar te blijven en hoe maakt de medewerker de stap van inzetbaar naar productief inzetbaar? Vanuit deze gesprekken kan een signaal ontstaan over dreigend verzuim. Op het moment dat verzuim ontstaat is het belangrijk om de dialoog, zo goed als mogelijk, voort te zetten. Het voeren van een inzetbaarheidsgesprek tijdens verzuim, gaat makkelijker als je dit gesprek ook al voerde voordat een medewerker in verzuim raakte. Door op de juiste manier aandacht te besteden aan de persoonlijke inzetbaarheid van een medewerker en hoe een werknemer zich binnen een organisatie voelt en functioneert, kan het een prima bijdrage leveren aan het verbeteren van de productiviteit en een belangrijk deel van het (langdurig) verzuim voorkomen.

Beleidsmatige aanpak

Door met medewerkers inzetbaarheidsgesprekken te voeren kan de inzetbaarheid voor de organisatie als geheel in beeld worden gebracht. Samen met beleidsmaker(s) van de organisatie worden beleid en acties uitgewerkt voor een pro-actief verzuimmanagement en HRM-beleid.

Het beleidsmatig integreren van inzetbaarheid binnen de organisatie verhoogt de continuïteit, productiviteit, betrokkenheid en tevredenheid en verlaagt het verzuimpercentage.

x