wvm bedrijfsartsen is nu ook actief met arbeidsgezondheidskundige keuringen.

De kracht van een goede keuring is niet alleen een kwestie van betrouwbaarheid, maar ook de kwaliteit van de ontmoeting tussen keurling en arts is van belang. Hoogwaardige apparatuur, dialoog, en oog voor de context van de totale gezondheid en arbeidsomstandigheden dragen bij aan een optimaal onderzoek, zodanig dat keurling en werkgever volledig kunnen vertrouwen op de uitslag en weten hoe ze er naar kunnen werken en leven. Voor werkgevers is het belangrijk om te weten hoe het gesteld is met de gezondheid van werknemers en wat ze kunnen doen voor een optimale inzetbaarheid en beschikbaarheid. Voor werknemers is het van belang om een goed beeld te hebben van de eigen gezondheid in relatie tot specifieke werkzaamheden en om te worden begeleid in preventie en het minimaliseren van bijzondere gezondheidsrisico’s.

Wie zijn wij?

Objectief in onderzoek en persoonlijk in de ontmoeting – dat is WVM bedrijfsartsen ten voeten uit. Begonnen als een team bedrijfsartsen gespecialiseerd in de zorgplicht van werkgevers (denk aan verzuimbegeleiding, preventie en reïntegratie), bieden we ook een totaalpakket keuringen. Daarvoor beschikken we over specialistische apparatuur en diverse bevoegdheden en certificeringen. WVM bedrijfsartsen is daarmee ook voor arbeidsgezondheidskundige onderzoeken een partner voor werkgevers, werknemers, zzp’ers en particulieren die beseffen dat het bij keuringen om méér gaat dan meten alleen.

Waarom keuren?

Keuren is noodzaak en verplichting. Bovendien hoort het integraal bij de fysieke en mentale ‘hygiëne’ van werkgevers en werknemers. Daarom gaat WVM bedrijfsartsen met beiden een relatie aan – een driehoeksrelatie die staat voor preventie, professionaliteit en een persoonlijke benadering.

Desgewenst zorgen we voor individuele rapportage via het elektronisch personendossier. Met toestemming van de keurling is dit tevens te bespreken met de werkgever. Door combinatie met gegevens van andere keurlingen zijn trends te achterhalen en groepsrapportages mogelijk. Het doel is steeds dubbel: de werknemer begeleiden om zo gezond mogelijk te blíjven werken en de werkgever faciliteren in het handhaven van een gezond bedrijf.

Bijzondere gezondheidsrisico’s

Bij sommige werkzaamheden wordt vanwege de bijzondere gezondheidsrisico’s gewerkt met persluchtapparatuur. Slopen van asbest, chemische industrie, rioolwerkzaamheden, bodemsanering en offshore zijn bekende voorbeelden. Vooral voor mensen in deze sectoren is gericht medisch onderzoek noodzakelijk om eventuele gezondheidsschade vroegtijdig te ontdekken en om de geschiktheid voor dergelijke werkzaamheden te beoordelen.

Welke keuringen?

WVM bedrijfsartsen is hét adres voor een groot aantal gespecialiseerde keuringen: van de vertrouwde rijbewijs- en fitheidskeuringen tot de keuring voor offshore-werknemers conform de voorwaarden van de Netherlands Oil en Gas Exploration and Production Association (nogepa). Beroepsduikers, sportduikers en andere beroepen die werken met perslucht, maar ook mensen die een algemene health check zoeken, zijn wij van dienst.

Met name duikers en offshore-medewerkers hebben behoefte aan periodieke keuring en bouwen met ons een jarenlange relatie op waarbij we de gezondheid via een elektronisch dossier of logboek volgen. Over het algemeen geldt dat álle beroepsgroepen en bedrijven gebaat zijn bij een voortdurende monitoring van hun sociaal-medische situatie

Missie en visie

Bijdragen aan de gezondheid van mens en bedrijf, zodanig dat beide er in alle relevante opzichten beter van worden – dat is missie van waaruit WVM bedrijfsartsen zich met onderzoeken en keuringen op de markt manifesteert. Wij doen dit gedreven, flexibel, met passie voor het bereiken van maatwerk binnen objectieve medische kaders en vanuit de visie dat alleen bedrijven met ‘hart’ voor het welzijn van medewerkers ook bedrijfsmatig het onderste uit de kan halen. Keuren is niet alleen plicht en noodzaak; het is ook het instrument bij uitstek voor het bereiken van een optimale arbeidsgezondheid en alles wat daarmee samenhangt