Medisch advies

WVM bedrijfsartsen levert medisch advies op maat aan diverse organisaties en werkgevers. Veel bedrijven en instellingen hebben behoefte aan beoordeling en advisering over de medische kant van werk gerelateerde problemen. Wij voeren medisch advieswerk uit voor gemeenten en onderwijsinstellingen.
Ook particuliere werkgevers zijn steeds vaker op zoek naar bedrijfs-medische advisering. 

WVM bedrijfsartsen richt zich op het verbeteren van de zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid van de opdrachtgever. De opdrachtgever leert met ondersteuning van onze artsen en bedrijfsartsen de verantwoordelijkheid te nemen. U ervaart dat het mogelijk is om zelf sturing te geven aan de verbetering van de vitaliteit en gezondheid binnen de organisatie. Ons advies is voor alles gebaseerd op het verbeteren van het functioneren van de werknemers en de organisatie. Dit levert een direct positief effect voor de opdrachtgever. Bij het opstellen van een plan van aanpak overleggen wij intensief met u om voortdurend de laatste stand van zaken door te spreken.

Wij onderscheiden ons van traditionele arbodienstverleners doordat we ons in eerste instantie richten op preventie. Het behoud en het bevorderen van de gezondheid is een eerste voorwaarde voor mensen en organisaties om vooruit te kunnen.

De artsen en bedrijfsartsen van WVM bedrijfsartsen werken met een aantal kernwaarden:

  • Betrokkenheid bij de situatie van de opdrachtgever
  • Maatschappelijk ondernemerschap gericht op het onderzoeken en beproeven van kansen en mogelijkheden van mensen en organisaties
  • Balans nastreven tussen (maatschappelijke) verplichting en keuzevrijheid
  • Open communicatie met professionele feedback