Opleiden binnen WVM bedrijfsartsen

Ten einde bedrijfsartsen te binden en te boeien voor het vak van bedrijfsarts streeft WVM bedrijfsartsen naar een goed en uitdagend opleidingsklimaat, waarbij er een mix van bedrijfsgeneeskundige ervaring aanwezig is. Het scholen van een jongere collega maakt dat de senior scherp blijft. Verder hebben we de lat hoog liggen als het gaat om advisering in verzuimbeleid en hebben we een eigen kijk op arbodienstverlening. Gezien de krapte op de markt om goede bedrijfsartsen te werven, willen we zelf artsen opleiden die goed in onze organisatie passen en hen zo ook aan ons binden. 

Omdat WVM bedrijfsartsen streeft naar een volwassen opleidingsklimaat geven wij jaarlijks 6 co-assistenten van de Universiteit Maastricht de gelegenheid om hun co-schap sociale geneeskunde binnen onze organisatie te vervullen.

Met de Nijmeegse bedrijfsartsenopleiding SGBO van het UMC St Radboud hebben we een afspraak om een bijdrage te leveren aan de theoretische opleiding van bedrijfsartsen, waarbij WVM bedrijfsartsen tracht de praktijk daarbij te zoeken c.q. vorm te geven.

Voor een snel groeiend bedrijf zoals WVM bedrijfsartsen is een geregeld stafoverleg van groot belang om de ontwikkelingen door te praten en werkafspraken goed voor te bereiden en af te stemmen. In de consulten streven we een uniforme werkwijze na. Deze wordt inhoudelijk en kwalitatief getoetst in ons werkoverleg. In dit werkoverleg wordt ook gesproken over lastige casuïstiek en over de implementatie van NVAB richtlijnen en andere medische ontwikkelingen die van belang zijn om evidence based te blijven werken.

We verwachten dat het in opleiding laten gaan van jonge artsen bijdraagt aan de kwaliteit die wij nastreven, doordat zij nieuwe inzichten meebrengen vanuit de opleiding en door het geregeld contact tussen onze organisatie en de SGBO en het UMC St Radboud. 

Door het eigen netwerk van spreekuurlocaties, providers en regionale klanten, is het opleiden van eigen mensen in de regio een aantrekkelijke optie. We kunnen jonge bedrijfsartsen selecteren die affiniteit hebben met onze visie op dienstverlening. We kunnen hen vervolgens zelf opleiden tot bedrijfsartsen die deze dienstverlening optimaal kunnen leveren aan onze klanten.

Door de veelheid aan opdrachtgevers kunnen we de arts in opleiding een gevarieerd en afwisselend takenpakket geven zodat de praktijkopleiding goed aansluit bij de inhoud van het cursorisch onderwijs.