Verzuimbegeleiding

Als een van uw medewerkers ziek wordt, wilt u als werkgever graag weten wat de mogelijkheden en beperkingen van uw medewerker zijn. U bent gedurende een bepaalde periode verplicht om het loon van de medewerker door te betalen en u wilt graag inzicht hebben in de situatie. WVM bedrijfsartsen helpt met het in kaart brengen van de functioneringsbeperkingen. Wij helpen u om uw medewerker zo optimaal mogelijk in te zetten ondanks zijn of haar beperkingen.
Pas als alle opties zijn nagegaan en als blijkt dat werken schade toebrengt aan de gezondheid van uw medewerker of aan uw organisatie is er sprake van arbeidsongeschiktheid.

Aan de ziekte van medewerkers kunnen allerlei oorzaken ten grondslag liggen. De artsen van WVM bedrijfsartsen betrekken alle processen die van belang kunnen zijn bij het onderzoek naar de ziekte van uw medewerkers. Problemen van uiteenlopende aard kunnen leiden tot specifieke medische klachten. Zowel fysieke als mentale aspecten spelen hierbij een rol. Wij onderzoeken de door u en uw medewerker aangedragen informatie om tot de kern van het probleem te komen. De behandeling van uw medewerker kunnen we daardoor afstemmen op de individuele klachten en onderliggende problematiek. Indien nodig wordt tijdens het verzuimtraject ook gebruik gemaakt van begeleiding door een bedrijfsmaatschappelijk werker, psycholoog, fysiotherapeut, medisch specialist, trainingsinstituut, diëtist, arbeidshygiënist, verzuimregisseur, mediator, arbeidsdeskundige of reïntegratiespecialist.

De beginsituatie van een verzuimtraject is vaak een ontregeling van de normale privé- en werksituatie. Wij helpen u met het zoeken naar een oplossing en eventueel een nieuwe aangepaste invulling van de functie. Als blijkt dat de uitval van uw medewerker niet gerelateerd is aan een medisch probleem ondersteunen we eveneens bij een terugkeer in de werksituatie. Indien er functioneringsbeperkingen met gevolgen voor de werksituatie zijn ontstaan, worden deze in een gestandaardiseerd overzicht (het belastbaarheidspatroon) samengevat. Dit verschaft voor alle betrokken partijen duidelijkheid en helderheid over de aanwezige arbeidsmogelijkheden.