Open Spreekuur

Een open spreekuur is voor medewerkers die problemen hebben op het gebied van gezondheid en werk. Deze problemen kunnen uiteindelijk tot verzuim leiden. De medewerker kan een gesprek met de bedrijfsarts aanvragen om vertrouwelijk de problemen te bespreken. Met de bedrijfsarts bespreekt de medewerker de klachten. De bedrijfsarts zal op basis van dit gesprek een advies aan werknemer geven. Het advies is vertrouwelijk en wordt alleen met de toestemming van de medewerker teruggekoppeld aan u als werkgever.

Medewerkers kunnen rechtstreeks contact met ons opnemen om een open spreekuur met de bedrijfsarts in te plannen.

x