◂ Alle nieuwberichten 24 jun., 2020

Nieuwe update coronamaatregelen UWVOp 23 maart 2020 heeft UWV re-integratiebedrijven geïnformeerd over de coronamaatregelen die UWV heeft getroffen voor de re-integratiediensten. Deze maatregelen gelden tot 23 mei 2020.

In de nieuwe update van 17 juni zet UWV op een rij wat de coulance maatregelen voor re-integratiebedrijven betekenen en hoe UWV hiermee omgaat na 23 mei 2020.

De belangrijkste punten van de nieuwe update zijn:

  • Akkoord van de klant op een re-integratieplan of rapportage via e-mail blijft tot nader order mogelijk
  • Vanaf 23 mei moeten re-integratieplannen en eindrapportages van re-integratiediensten weer tijdig aangeleverd worden conform de aanlevertijden die in de contractstukken zijn opgenomen.
  • Alle diensten die tussen 23 maart 2020 en 23 mei 2020 lopen, kunnen tot maximaal 2 maanden later worden afgerond. Hiervoor hoeft geen verzoek ingediend te worden. Deze maatregel wordt na 23 mei 2020 niet voortgezet. Dit betekent dat alle diensten die na 23 mei 2020 zijn gestart, op de afgesproken einddatum beëindigd moeten worden.
  • Bedrijven die op basis van hun resultaten over de afgelopen meetperiode niet hebben voldaan aan de norm, moeten een verbeterplan opstellen. In de verbeterperiode van 6 maanden moeten resultaten behaald worden waarmee aan de norm voldaan wordt. Deze verbeterperiode wordt verlengd met 2 maanden en loopt dus van 1 april 2020 tot 1 december 2020.
  • Voor de verbeterplannen die betrekking hebben op het plaatsingspercentage van het perceel ‘Naar werk’, is een aanpassing gedaan m.b.t. het te behalen resultaat omdat de situatie op de arbeidsmarkt erg veranderd is. Over de meetperiode van 1 april 2020 tot 1 december 2020 wordt het gemiddelde resultaat vastgesteld van alle bedrijven met een raamovereenkomst voor het perceel ‘Naar werk’. Het plaatsingspercentage in de verbeterperiode mag maximaal 20% onder dit percentage liggen.
  • Het digitaal onbeveiligd opsturen van documenten (plannen en rapportages) aan UWV is ook nu niet aan de orde, de huidige werkwijze per post blijft vooralsnog van kracht.

Bron: https://www.oval.nl/nieuws/nieuwe-update-coronamaatregelen-uwv

Bron UWV: Update coronamaatregelen 17 juni

x