◂ Alle nieuwberichten 25 mei, 2020

Telefonische consultaties tot en met 18 juni 2020 voor WVM Bedrijfsartsen


De afgelopen maanden heeft onze wereld bijzonder veel te verduren gehad door het Coronavirus. Dat is sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer voorgekomen op zo’n grote schaal. We moesten thuisblijven, de straten en parken waren leeg, de economie stond op een laag pitje en mensen in de zorg hebben het uiterste van hun kunnen laten zien. Maar er zijn ook veel mensen ziek geworden door COVID-19 en daardoor zijn er veel dodelijke slachtoffers gevallen. Ook in Nederland. Er moesten dan ook maatregelen getroffen worden. Gelukkig hebben deze maatregelen volgens de Rijksoverheid goede resultaten bereikt. De cijfers laten een positieve ontwikkeling zien. Nu is het zaak om, zoals de overheid zegt, in control te blijven. De overheid blijft adviseren om nog steeds zoveel mogelijk thuis te werken. Het einde van deze pandemie is daarom zeker nog niet in zicht.

De branchevereniging van de bedrijfsartsen (de NVAB) heeft aangegeven dat één-op-één spreekuurcontacten te blijven vervangen door telefonische spreekuren of andere vormen van contact op afstand. Dat advies geven zij tot en met tenminste 18 juni 2020. WVM Bedrijfsartsen heeft besloten dit advies over te nemen. Tot en met 18 juni 2020 blijven wij telefonische consultaties geven, tenzij de NVAB anders bepaalt. De medewerker wordt gebeld op de reeds afgesproken datum en tijdstip.

Wanneer er dringende redenen zijn, zoals bijvoorbeeld een discussie over arbeidsgeschiktheid, dat een lichamelijk onderzoek dringend nodig is om de belastbaarheid te bepalen of dat er dringende psychische noodzaak is bij cliënten, dan zijn we uiteraard bereid een fysiek spreekuur te plannen. De bedrijfsarts bepaalt dan de dringende reden voor een fysiek spreekuur. Dat gaat uiteraard met gepaste maatregelen.

Te zijner tijd zullen we u opnieuw nader berichten over onze werkwijze ná 18 juni 2020.

WVM Bedrijfsartsen onderschrijft nog steeds de maatregelen van de Rijksoverheid en daarom staan voor ons de volgende 2 zaken nog steeds voorop:

  1. De gezondheid van onze medewerkers: Zij blijven vanuit thuis werken;
  2. De continuïteit van onze dienstverlening richting u.

Nog steeds zullen wij (verminderd) telefonisch bereikbaar zijn. Blijf uw vragen dan ook zoveel mogelijk via info@wvmconsult.com stellen. U krijgt binnen 24 uur een reactie terug.

Extra informatie:

Wij vinden het prettig om u opnieuw enkele links geven, die voor u als werkgever wellicht interessant zijn:


Wij hopen nog steeds op uw begrip voor deze situatie.


Als u nog vragen heeft of u wilt graag wat advies hebben, bijvoorbeeld over bescherming van de gezondheid van uw werknemers of over andere onderwerpen die betrekking hebben op COVID-19, neem dan zeker contact op met de betreffende bedrijfsarts of stuur een mail naar info@wvmconsult.com.


Wij wensen u veel gezondheid toe!Met gezonde en hartelijke groet,


Directie WVM Bedrijfsartsen.

x