Bedrijfsarts

WVM Bedrijfsartsen werkt met een uitgebreid team van gecertificeerde bedrijfsartsen, artsen en bedrijfsartsen in opleiding.

Elk van onze bedrijfsartsen leunt op zijn eigenheid en professionaliteit in het bouwen naar een vertrouwensrelatie met zowel werkgever als werknemer, hetgeen de basis vormt voor een optimale ondersteuning en advisering mbt uiteenlopende vraagstukken op het gebied van o.m. Preventie en Verzuim.

De bedrijfsarts is bij uitstek de professional die de vertaalslag maakt van ziekte( symptomen) naar mogelijkheden en beperkingen in het werk, daarbij rekening houdend met de wettelijke kaders en medische geheimhouding.

De bedrijfsarts werkt samen met de andere kerndeskundigen (arbeidsdeskundige, etc) en de POB.

x