RI&E

U loopt met uw organisatie het liefst zo min mogelijk risico. In financieel opzicht, maar vooral ook wat betreft uw medewerkers. Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) beschrijft de risico's voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek. Want als u goed weet waar de risico’s liggen en hoe groot ze zijn, kunt u de knelpunten aanpakken.

Wij kijken op een systematische wijze naar de arbeidsomstandigheden in uw organisatie. Het gaat dan om veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting van medewerkers. We geven advies en begeleiden de werkgever of preventiemedewerker bij het uitvoeren van een RI&E, het toetsen van de RI&E en het opstellen van een plan van aanpak (PVA).

x