Werkplekonderzoek, ter plekke.

Een werkplekonderzoek kan op iedere werkplek worden verricht, van productieomgeving tot op kantoor. Door middel van een korte vragenlijst vragen wij de medewerker over zijn werkplek, werkgedrag en werkorganisatie. Er wordt gekeken naar:

  • De fysieke belasting
  • Ergonomie van de werkplekinrichting
  • Omgevingsfactoren, zoals het klimaat, verlichting, geluid en trillingen
  • Veiligheid
  • Het werkgedrag, de werkorganisatie, werkverhoudingen en het voorkomen van werkdruk/stress
x