WVM Bedrijfsartsen helpen uw zieke medewerker én uw bedrijf beter te maken

Werkgevers zien niet graag dat hun werknemers door ziekte hun werk niet kunnen doen. Niet leuk voor de medewerker zelf, maar ook omdat de teller van diens vergoeding doorloopt. Om van de kosten van eventuele vervanging nog maar te zwijgen. Arbeidsverzuim kost (soms veel) geld. Dus is het zaak verzuim tot een minimum te beperken.


De bedrijfsarts speelt daarin, als de onafhankelijke partij in de ménage à trois werkgever werknemer arts een belangrijke rol. Zoals de bedrijfsartsen van WVM, die zowel de zieke werknemer als diens bedrijf helpen om beter te worden. Want alleen bedrijven met hart voor het welzijn van hun medewerkers halen bedrijf matig het onderste uit de kan, zo is hun visie op bedrijfsgezondheidszorg. Ontwikkeld op grond van jarenlang 'learning by doing' waarbij zij een pragmatisch aanpak koppelen aan hun idealisme. Zo zet dit samenwerkingsverband van zelfstandig gevestigde bedrijfsartsen, met als werkgebied Limburg, zich sinds de start in 2005 in voor de medische zorgplicht van zijn opdrachtgevers, die voornamelijk zaken als preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie omvat. "Wij opereren als partner van de werkgever en helpen hem met het oplossen en voorkomen van arbeidsverzuim. In onze filosofie hebben werkgever én werknemer daarin een verantwoordelijkheid lichten bedrijfsartsen Roel Rutten en Martin Michels toe. "Naast verzuim dus ook een focus op preventie."


Korte lijnen


De hamvraag is: wat wil de klant? Die treft bij WVM bedrijfsartsen een kleine en daardoor heel effectieve organisatie aan die met drie geregistreerde bedrijfsartsen (Roel Rutten, Martin Michels en Armando de Wolf) en zes andere artsen die korte lijnen met de opdrachtgevers onderhouden. Met directe terugkoppeling en afspraak is afspraak als credo. Er wordt zowel rechtstreeks met grote en kleine bedrijven en instellingen als via casemanagers gewerkt. "Onze korte snelle lijnen maken het mogelijk om snel te reageren, waarbij kwaliteit en continuïteit altijd verzekerd zijn. Onze klanten hebben rechtstreeks contact met ons als deskundigen en niet via onpersoonlijke lijnen, zoals bij grotere arbodiensten. Het eerste klantcontact begint vaak met een verzuimmelding. Dan nemen werk gevers snel actie, want verzuim betekent extra kosten. Wij laten hen - groot en klein - echter zien dat het beheersen van arbeidsverzuim door goede preventie geld oplevert."Totale sociaal-medische begeleiding


Met grote inzet en creativiteit wordt dan ook gewerkt aan de optimale inzetbaarheid, beschikbaarheid en vitaliteit van medewerkers.

"Het liefst op locatie waar wij de totale sociaal-medische begeleiding verzorgen, dus niet alleen sec kijken naar ziekteverzuim. Onze kracht is de sociaal-medische verzorging. Bij verzuim detecteren wij het eigenlijke probleem en wegen bij de oplossing daarvan ook sociale factoren mee. Wij adviseren ook over de relatie tussen werk en gezondheid en brengen naast de gezondheidsproblemen van medewerkers de eventuele samenhang met hun werk in kaart. Zo kunnen we goed adviseren over een actief preventiebeleid.Fit-checkWWM voert ook alle wettelijk verplichte keuringen voor werkgevers uit in het eigen keuringsinstituut in Elsloo. Vanwege het groeiende besef dat preventie belangrijk is, zijn werkgevers tegenwoordig intensiever betrokken bij de gezondheid van medewerkers. "Hoe beter medewerkers in hun vel zitten, hoe beter ze functioneren. Wij kijken daarom samen met de werkgever en de zieke medewerker ook naar diens leefsituatie. We doen een fit-check en geven een leefstijladvies, om hem tot gezonde keuzes in zijn privéleven te bewegen. Zo ziet hij dat zijn werkgever zich betrokken voelt en wil investeren in een gezond werkklimaat."Opleiding


WVM bedrijfsartsen leidt op grond van zijn bedrijfsfilosofie verder ook jonge artsen op als medisch specialist. Zij komen er in dienst en volgen er hun opleiding, tijdens welke ze al inzetbaar zijn. Zo worden ze wegwijs gemaakt en doen praktijkervaring op. Van de elf medisch specialisten in Nederland die zo jaarlijks worden opgeleid neemt WVM er één voor zijn rekening.Bron: Het ondernemersbelang Limburg-Zuid, nr. 2 2013
Tekst: René van Zandvoort
Fotografie: Jo Goossens

x